PATRIARCHÁTUS

Szent Julianosz (Julián/Gyula) tarzoszi vértanú

Ünnepe: Június 21.
Julianosz vértanú a kilikiai Anazarvában született. Atyja po­gány, anyja keresztény volt. Atyja halála után anyjával átköltöztek Tarzusba. Itt anyja megkeresztelte és a keresztény hit igazságai szerint jámborságban nevelte. Amikor az ifjú 18 éves lett, Dioklécián császár nagy üldözést támasztott a keresztények ellen. A hitükért megfogott ke­resztények között ott volt Julianosz is, akit Markián helytartó elé állí­tottak. Hitének állhatatos megvallása miatt kínokat szenvedett: ütlegel­ték, sebesítették, taszigálták, börtönbe zárták és vadállatok közé zár­ták, Ezek a kínzások egy éven át tartottak Kilikia különböző városaiban. Végül mérges kígyókkal tele zsákba varrták és a tengerbe dobták 305-ben. Holt­testét a hullámok a partra vetették, és egy tisztes asszony eltemette.