PATRIARCHÁTUS

Szent Kalliszta, Evodiosz és Hermogenész vértanúk

Ünnepe: Szeptember 1.
E három édes testvérvértanút a pogány helytartó abban találta bűnösnek, hogy keresztények voltak. Látva, hogy Krisztus megvallásában állhatatosak és rendíthetetlenek, karddal való lefejezésre ítélte őket. Vértanúi harcukat így elvégezve, elköltöztek az Úrhoz, a IV. században.