PATRIARCHÁTUS

Szent Kozmasz (Kozma) és Damján ingyen-gyógyítók, római csodatévők

Ünnepe: Július 1.
A szent ingyenes orvosok Rómából származó édestestvérek vol­tak. Keresztény szülőktől származtak, és keresztény nevelésben részesül­tek. Fiatal korukban kitanulták a gyógyítás tudományát. Istentől hatal­mat kapva az embereknél és az állatoknál előforduló betegségeket sikere­sen gyógyították, közben a keresztény hitet is terjesztették. Gyógyítá­sukért pénzt nem fogadtak el senkitől, ezért kapták az ingyenes orvos melléknevet. Gyógyításuk közben a szegényeket is segítették tehetségük szerint, és sok pogányt térítettek meg Krisztus hitére. Irigyeik bevádolták őket a császárnál a hit terjesztése miatt. Ezért Karin császár íté­lő széke elé hívta őket. Mivel bátran megvallottak hitüket és vonakodtak a bálványoknak áldozatot bemutatni, a császár meg akarta őket kínoztatni de Isten betegséget küldött rá. A két szent imádságára Isten elvette tő­le a betegséget, azért mindkettőjüket szabadon engedte. Ők tovább foly­tatták áldásos tevékenységüket. 284—ben, egykori tanítóik, akik irigy­kedtek rájuk sikereik miatt az orvoslás terén, agyonkövezték őket.