PATRIARCHÁTUS

Szent Kyrillosz (Cirill) jeruzsálemi érsek

Ünnepe: Március 18.
Szent Kyrillosz Palesztinában született istenfélő szülőktől 315-ben. Korán a Szentarás tanulmányozására adta magát. Hosszú és eredményes tanulmányai után áldozópappá szentelték. Alig 5 esztendő múlva Jeruzsálem püspökévé szentelték. Szentelő püspöke ariánus, Kyrillosz pedig igazhitű volt. Sokat harcolt Arius, Makedonius és más eretnek tanítások ellen. Ellenségei ürügyet kerestek, hogy eltávolítsák őt. Többször távolították el püspöki székéből, de hosszabb-rövidebb idő múlva visszatérhetett abba. Másodszor a hitehagyott Julián császár alatt nyerte el szabadságát. A császár, aki a keresztények ellensége volt, ujjá kívánta építeni a jeruzsálemi zsidó templomot, de csodás események következtében terve meghiúsult. 367-ben az ariánus Valens császár újra száműzte. A száműzetés 11 évig tartott. Miután újra visszatért, híveiben ápolta az igaz hitet minden tévtanítással szemben. Tevékeny részt vett a konstantinápolyi II. egyetemes zsinaton, amely ismét elítélte a tévtanításokat. 386. március 18-án szólította magához Isten 73 éves korában. Számtalan hitet magyarázó írása maradt fenn az utókor számára.