PATRIARCHÁTUS

Szent Leontin és vértanútársai

Ünnepe: Augusztus 1.
Leontin, Attiosz, Sándor, Kindeosz, Minszitheosz, Cirjék, Mineon, Katun és Eukleosz vértanúk mindnyájan a pamfiliai Pergében szenvedtek vértanúságot Dioklécián császár idejében. Keresztény ősöktől szár­maztak, Mineon ács volt, a többiek pedig földművesek. Egy éjszaka bementek Artemisz bálvány templomába és mindent összetörtek, amit benne találtak. Ezért elfogták őket és sokféle kínzásokat szenvedve, börtönbe ke­rültek. Utána a vadállatok elé dobták őket, de azok nem bántották egyiküket sem. Vé­gül kard által nyerték el a vértanúságot pontosan nem ismert időben.