PATRIARCHÁTUS

Szent Lucián és vértanútársai

Ünnepe: Június 3.
Luciánt, a nemes rómait szent Péter térítette keresztény hitre, és római szent Kelemen tette püspökké. Szigorú önmegtagadó életet élt, de az evangélium hirdetésében nem volt gyenge. Az ördögök egyetlen sza­vára is engedelmeskedtek, és Szentlélektől eltelve minden betegséget meg tudott gyógyítani. Szent Péter halála után Itáliában, Galliában, Belgiumban hirdette az evangéliumot. Ebben társai voltak Makszián pap és Julián diakónus. Domicián császár keresztényüldözése Belgiumban találta őket. Maksziánt és Juliánt, püspökük szeme láttára öltek meg, majd hosszas ütle­gelés után Luciánt karddal lefejezték.