PATRIARCHÁTUS

Szent Marin és Aszteriosz vértanúk

Ünnepe: Augusztus 7.
Marin a kaiszerai Palesztinában volt katona. Keresztény ember, sok jótettben gazdag, ember volt. Katonatársai őt hívták meg századosnak az előbb elhunyt százados helyére. Amint erre a hívásra készülő­dött Marin, egy reá irigykedő katona feljelentette, hogy keresztény. Nem muta­tott be áldozatot a bálványisten előtt ebből az alkalomból, ezért 260-ban lefejezték.
Aszteriosz, szintén keresztény ember, nevezetes és gazdag volt. Tekinté­lye volt a császár előtt is. Az üldözések alatt is megtartotta a keresz­tény jámborságot és nem rejtette el hitét. Amikor szent Marin vértanút lefejezték, elvitte a holttestet, hogy tisztelettel eltemesse. A pogányok ezért elfogták és lefejezték.