PATRIARCHÁTUS

Szent Mihály synnadai metropolita, hitvalló

Ünnepe: Május 23.
Már fiatal korától egy kolostor szerzetese lett Mihály a fekete tengernél. Erényes élete miatt Szinadé püspökévé választották. Szerzetességben társa Teofilakt pedig Nikomédia metropolitája lett, ör­mény Leó császár idején, újra fellángolt az ikononok elleni vita és harc, pedig a VII. egyetemes zsinat atyái elítélték a tévtanítást. Az igaz hit buzgó harcosa, Mihály főpap, bátran szembeszállt a tévtanítással és feltárta a császár tévelygését ezen a téren. A haragvó császár ezért a főpapot kínok alá vetette, aztán száműzte a thrákiai Eudokiáda városá­ba. Ott sok kellemetlenség és keserűség után 818-ban elhunyt.