PATRIARCHÁTUS

Szent Mocius és Márk vértanúk

Ünnepe: Július 3.
A szent vértanúkat megkötözve adták át Makszimián helytartó­nak. Ő először rábeszéléssel akarta őket rávenni a bálványáldozatra, az­tán pedig halállal fenyegetőzött. Amikor az oltár elé vitték, egy gyer­mek állt eléjük és nem engedte őket tovább menni. A pogányok megfogták a gyermeket, és nagyon megverték. A szent vértanúk állhatatosak maradván hitük megvallásában, kardhalálra lettek ítélve. A vesztőhelyen Mociushoz sírva léptek hozzá gyermekei és felesége. Ő megtiltotta nekik a sírást. Márk levágott fejét felesége fogta fel. Vértanúságuk ideje ismeretlen.