PATRIARCHÁTUS

Szent Olympiász (Olimpáda) konstantinápolyi diakonissza

Ünnepe: Július 25.
Olimpiáda főnemesi családból származott Konstantinápolyban. Férje halála után teljesen átadta magát a keresztény özvegyek tetteinek.
Gazdag örökségét a templomok ékesítésére, kolostorok, vendégfogadóházak fenntartására, börtönök és száműzetési helyek segítésére rendelte és fordította.
Minden szegényen és rászorulón segített, akit csak látott. Erényes élete miatt az Egyház diakonisszájává szentelték.
Aranyszájú szent János tisztelettel viseltetett iránta. Meghalt Nikomédiában 408 körül.