PATRIARCHÁTUS

Szent Pamfil és Kapiton vértanúk

Ünnepe: Augusztus 12.
Krisztus hitének megvallásáért karddal lefejezve nyerték el a vértanúságot. Haláluk ideje nem ismert.