PATRIARCHÁTUS

Szent Pankrátiosz (Pongrác) tauromenioni (Szicília) püspök, vértanú

Ünnepe: Július 9.
Szent Pongrác Antiochiában született. Abban az időben élt, amikor Jézus Krisztus a földön járt. Atyja, hallván Jézusról, elment fi­ával az ifjú Pongráccal együtt Jeruzsálembe, látta és hallotta Jézust és hitt Benne. Az apostolok szétszéledése után Antiochiában az egyik térítő apos­tol megkeresztelte az egész családot. Egy idő után a szülők elhunytak, Pongrác pedig, szétosztva tőlük örökölt vagyonát, elment a pontuszi he­gyekbe. Ott egy barlangban élt. Amikor szent Péter főapostol azon a vi­déken térített, Pontusban találkozott Pongráccal, elvitte őt Kilikiába és szent Pál apostollal egyetértve Pongrácot a szicíliai Tauroménia püs­pökévé tette. Püspöki helyen szentünk sok csodát tett és sok pogányt té­rített Krisztus hitére. Miután sok esztendeig működött és sokakat megtérített, pogány ellenségei rátámadtak és agyonkövezték az I. század végén, vagy a II. század elején.