PATRIARCHÁTUS

Szent Péter argoszi püspök

Ünnepe: Május 3.
Péter Konstantinápolyban született istenfélő szülőktől. Amikor szülei szerzetesekké lettest nemsokára utánuk két bátyja is, Pé­ter is követte őket testvérével Platónnál együtt és szerzetes lett. Szi­gorú életű szerzetes volt. Miklós pátriárka először öccsét: Pált szentel­te fel Korintus püspökévé, aztán a messze földről jövő hívek kérésére Pétert Argosz város püspökévé szentelte fel. Mint püspöknek nagy gondja volt a tanításra, de a szegények árvák ügyét is szívén viselte. Sok jótett után 70 éves korában békén hunyt el 928-ban.