PATRIARCHÁTUS

Szent Proklosz és Hiláriosz (Hilárion/Vidor), ankyrai vértanúk

Ünnepe: Július 12.
Mindkét szent vértanú Kalipta város környékéről szár­mazott, ami Ankyra közelében van. Először Prokioszt fogták el és Traján császár elé vitték. A császár nem talált benne hibát azért átadta Mak­szim helytartónak. A helytartó kínzások után arra ítélte, hogy feszítsék fára és nyilazzák agyon. Amikor vitték a kivégzésre, találkoztak egy Vi­dor nevű fiatalemberrel, aki Proklosznak unokaöccse volt. Elfogták és a börtönbe zárták. Prokioszt pedig elvitték a kivégzés helyére, fára feszítették és nyilakkal átlőtték testét. Minden nyíl után Istenhez fohász­kodott. Lehajtva fejét, július 12-én halt meg.
Vidor vértanút a kihallgatása és bátor hitvallása után kínok alá vetet­ték, három nappal Proklosz halála után július 15-én lefejezték. A keresztények mindkettőjük testét tisztelettel temették el, 106-ban.