PATRIARCHÁTUS

Szent Sigebert király

Ünnepe: Január 16.
Galliában keresztelkedett meg, és kapott keresztény nevelést, és igen nagy előmenetelt tanúsított a hit dolgaiban. Bátyja, Eorpwald (Örpvold) király halála után visszatért szülőföldjére, Kelet Angliába, hogy ott uralkodjon. Uralkodásának legfőbb munkássága az volt, hogy Krisztus hitét alattvalói körében meggyökereztesse, ehhez pedig Szent Félix segítségét kérte, aki püspöki székét így Dunwichben alapította meg. Sigebert királyt az ír szerzetespap, a szintén ma ünnepelt Szent Fursey (Förzi) is segítette. Hárman közösen keresztény iskolát alapítottak Dunwichben, a canterbury-i iskola mintájára. A népéért véghezvitt hosszú munkássága után szerzetesi fogadalmat tett a saját maga által alapított dunwichi monostorban. Némi idő elteltével, mikor már rokona, Ecgric uralkodott, Mercia (Mörszia) királya, a pogány Penda megtámadta Kelet Angliát. Ecgric király kérlelte Sigebertet, hogy kísérje el őt a harcba, Sigebert pedig engedett a kérésnek. Noha a pogány Pendát legyőzték, a csupán szerzetesi botjával felfegyverkezett Sigebert életét vesztette a küzdelemben. Halála után szinte azonnal vértanúként kezdték el tisztelni. Mindez 635 körül történt.