PATRIARCHÁTUS

Szent Szevér atya

Ünnepe: Június 27.
Szevér az itáliai Interoklea helység kis templomának papja volt. Jámbor és buzgó pap volt. Egy alkalommal egy halálán levő beteg mellől elkésvén, aki gyónni akart halála előtt, nagy bánatában és szomorúságában imádkozott érte Istenhez. A halott feléledt, és bűneit meggyónván, még 8 napot élt utána.