PATRIARCHÁTUS

Szent Szilveszter római püspök

Ünnepe: Január 2.
Szilveszter Rómában született Rufinusz és Juszta szülőktől. Atyja korai elvesztése után anyja egy istenfélő papra bízta nevelésre. Megtanulta könyvekből a bölcsességet és jártas lett a jó erkölcsök elsajátításában is. Különösen vonzódott a vándorok befogadásához. Jézus példája nyomán megmosta lábaikat és minden nyugalmat megadott számukra. 30 éves korában belépett Rómában az egyházi rendet viselők közé. Előbb diakónus lett, majd Marcellus pápa áldozópapja. Életmódja mindenkiből tiszteletet váltott ki. 314-ben Róma püspökévé választották. Főpapi hivatását mindenki javára gyakorolta. Gyógyított, szegénységet enyhített, tévtanításokat távolított el, tévelygőket javított meg. Atyailag volt minden ember iránt. Gondoskodott Róma városa arculatának kereszténnyé tételéről is. Rómában templomok, és azok gazdag felszerelése tanúskodtak erről, Két nagy tévtanítás is szomorította életét: a donatizmus és az arianizmus. Főleg ez ellen vette fel a harcot. Nagy Konstantin császár kezdeményezésére összeült az I. niceai zsinat. Ezen Szilveszter hajlott kora miatt nem vett részt, követeivel képviseltette magát. 335. január 30. -án halt meg Rómában. Ereklyéi a nevét viselő templomban nyugszanak.