PATRIARCHÁTUS

Szent Thaddeosz (Tádé) apostol a Hetven közül

Ünnepe: Augusztus 21.
Júdás apostol egyike volt a Jézustól választott 12 apostol­nak. Nevét Lebbeusnak, vagy Judás-Tádénak is írják. Életéről és mű­ködéséről semmi biztosat nem tudunk. A hagyomány szerint ő ment el Abgár edesszai királyhoz meggyógyítani betegségéből. Megalapította az edesszai egyhá­zat, aztán Örményországba távozott. Itt sokakat a keresztény hitre térített, szavait sok csodával kísérte. Vértanúságáról az a hagyomány, hogy vadállatok elé dobták, de azok nem bántották, aztán tüzes kemencébe is vetették, de a lángok sem bántották, végül karddal fejezték le 44 körül. Lefedezésekor nagy földrengés támadt, megnyílt a föld és elnyelte a szent apostol testét.