PATRIARCHÁTUS

Szent Thalleleosz szíriai ingyen-gyógyító, és társai Sándor és Aszteriosz, vértanúk

Ünnepe: Május 20.
Szentünk egy libanoni hadvezér fia volt. Kitanulta az orvo­si mesterséget és ingyenesen gyógyította a betegeket. Ezért ingyenes or­vosnak nevezik. 18 éves korában a pogányok Kisázsia egyik helytartója elé állították. A helytartó a jó megjelenésű ifjút először rábeszélések­kel igyekezett rávenni arra, hogy mutasson be áldozatot a bálványoknak, de sikertelenül. Ezért a tengerbe dobták, vadállatok elé vetették, és más kínzásokkal gyötörtek, de az ifjú mindezek közt sértetlen maradt, Ekkor a helytartó arra ítélte, hogy fúrják keresztül lábait, és fejjel le­felé függesszék fel. A katonák az ifjú helyett egy fával tették meg ezt, á helytartó ezt gúnynak vette, azért őket kínoztatta meg, Sándor és Aszteriosz katona kereszténynek vallotta magát, azért megölték őket. Mivel a helytartó Thalaleoszt varázslónak tartotta, megparancsolta, hogy fullasszák a vízbe. Alighogy jelentették a helytartónak a parancs teljesí­tését, Thalaleosz újra megjelent előtte. A nép látva ezt a csodát, ámu­latba esett. A helytartó végül 284 körül lefejeztette.