PATRIARCHÁTUS

Szent Therapont felszentelt vértanú

Ünnepe: Május 27.
Szentünk a szárdeszi egyháznak volt a püspöke. Mint igazi pásztor bátran hirdette az evangéliumot, és sok pogány hellént nyert meg az igaz hitnek, megkeresztelve őket, Julián parancsnok megkötözve a börtönbe vetette, ahol sokáig kínozták éhséggel és szomjúsággal. Aztán különféle helyekre vitték: Szinaon, Ankyra és Lidda, és mindenütt kínok alá vetették. Az Asztál folyónál kereszt-alakban kifeszítették, száraz karókhoz kötözték és ütlegelték. Csodálatos módon a vértanú vérével ázta­tott karók tölgyfákká lettek, amelyeknek levelei sok beteget gyógyítottak meg. Végül karddal lefejezték, Vértanúságának ideje ismeretlen.