PATRIARCHÁTUS

Szent Timótheosz (Timót), Agápiosz és Tekla gázai vértanúk

Ünnepe: Augusztus 19.
Szent Timót a palesztinai Gázából származott. Mivel életé­vel és ékesszólásával kitűnt a többiek közül, a hit oktatójává rendelték. Elfogván őt, a helytartó elé vitték. Ott Krisztus emberek iránti szeretetéről beszélt és megvallotta keresztény hitét. Tűzhalálra ítélve halt meg. Ugyanekkor szent Agapiost és Teklát is elfogták, megkínozták, de tovább kitartottak hitükben. Vadállatok elé dobták, és azok szétmarcangolták őket 304-ben.