PATRIARCHÁTUS

Szent Vazul aszkéta, az ikontisztelet hitvallója

Ünnepe: Február 28.
Szent Vazul a képrombolá Izauri Leó császár uralkodása idején élt. Elhagyván a világot, belépett egy kolostorba és ott erényes szerzetesi életet folytatott. Amikor az ikononok elleni harc megkezdődött, Vazul bátran ellentállt neki. Ezért elfogták és kínzások alá vetették. Ennek ellenére Vazul elvetette a képüldözők tévtanítását, és szent Prokóppal együtt vére ontásáig kiállt az igaz tanítás mellett. Amint Prokópot is, egész testében kínozták, majd börtönbe zárták. Sok ideig szenvedtek a börtönben, az istentelen császár haláláig. Ezután minden börtönben szenvedőt kiengedtek a börtönből. Szentünk tovább élte addigi szerzetesi életét. Istennek kedves élet után halt meg 750 körül.