PATRIARCHÁTUS

Szent Zénón és vértanútársai

Ünnepe: Április 28.
Zénón, Özséb, Neon és Vitális vértanúkat Jázon és Szoszipáter apostolok térítették a keresztény hitre. Kihallgatásuk után Kerkira szigetén mindnyájukat elégették az 1. században.