PATRIARCHÁTUS

Április 12.

Laodikeai Szent Artemon papvértanú

Ünnepe: Április 12. Dioklécián császár idején (284-305) az üldözések eljutottak a kisázsiai Laodicea területére is. Megtudván ezt Laodicea püspöke Sziziniosz, Artempn pappal együtt éjszaka bement Artemisz templomába, a bálványszobrokat összetörte és elégette. Patrícius, a császár helytartója, Laodiceában áldozatot akart bemutatni á bálványoknak, ám a templomban semmit nem talált. Megtudta, hogy a keresztény püspök és papja …

Laodikeai Szent Artemon papvértanú Tovább »

Szent Vazul parioni püspök, hitvalló

Ünnepe: Április 12. Kis Ázsiának ősi városában Páriában az apostoli idők óta létezett püspöki szék. Püspökei között volt Vazul főpap is, akit erényes élete miatt választottak meg erre a tisztségre. Amikor a képromboló tévtanítás kitört, Vazul minden kapcsolatot megszüntetett a tévtanítokkal, és nem engedte meg, hogy egyházmegyéjében működjenek. Bármennyire is kényszerítették, nem írt alá írást …

Szent Vazul parioni püspök, hitvalló Tovább »

Szentéletű Anthusza, bizánci hercegnő

Ünnepe: Április 12. Szentünk Konstantinosz Koprónimosz császár leánya volt. Atyja hiába akarta férjhez adni, ő elhatározta, hogy megőrzi magát szüzességben. Atyja halála után (775.) szétosztotta mindenét a szegények segélye­zésére és a templomok ékesítésére, ő maga pedig a jámborság gyakorlatainak szentelte életét. Imádkozva az Úr imáját, és olvasva a Szentírást. Kívánva a magányosságot, belépett szent Eutim …

Szentéletű Anthusza, bizánci hercegnő Tovább »

Szent Athanázia anya

Ünnepe: Április 12. Athanázia, gazdag és istenfélő szülők leányaként született, Egina szigetén. Szülei akaratából férjhez ment, de 17 nap múlva férje ele­sett a szigetet megtámadó araboktól. Athanázia újra férjhez ment, és fér­jével együtt a jámborság gyakorlására adták magukat, segítették a szegé­nyeket, látogatták a betegeket, étellel, ruhával segítve és amivel csak tudtak. Férjét rábeszélte, hogy lépjen …

Szent Athanázia anya Tovább »

Szíriai szent Izsák atya

Ünnepe: Április 12. Izsák atya Szíriából származott, de Itáliában élt szerzetesi életet egy puszta helyen. Szigorú élete sok követőt vonzott hozzá, akik vezetése alatt kívántak élni. Végül, rábeszélték, hogy legyen az elöljárójuk. Izsák atya kolostort épített számukra a Spoletó közelében, a Mon­té Lukán, és szerzetesi életük vezetője lett. Meghalt 550 körül. Életé­ben Istentől a jövendölés …

Szíriai szent Izsák atya Tovább »

Szent Zénon veronai püspök

Ünnepe: Április 12. Zénón Szíriából származó görög volt. Különböző országokon keresztül sokat utazott, hogy képezze magát. Végre Itáliába jutván, Verona városában telepedett le. A város lakói,- látván istenfélő életét, megválasztották városuk püspökévé. Szent Zénón sokat fáradt azon, hogy megerősítse a keresztény hitet, és gyökerestől kitépjen mindent maradványt ami még a pogányságból maradt. Valens császár alatt …

Szent Zénon veronai püspök Tovább »