PATRIARCHÁTUS

Augusztus 24.

Szent Szira vértanúnő

Ünnepe: Augusztus 24. Szira vértanúnő Kerch-Szeleukia városában született. Pogány pap lánya volt. A keresztény hitet néhány keresztény asszony által ismerte meg. Kereszténnyé lévén, teljesen Krisztus szolgálatára adta magát. Ami­kor hite ismeretessé vált, bátran bizonyságot tett róla szenvedéseivel. Atyja addig ütötte, amíg ő maga ki nem merült. Könnyek, rábeszélés és ígéretek sem tudták megváltoztatni a leány …

Szent Szira vértanúnő Tovább »

Szent Tation klaudiopoliszi vértanú

Ünnepe: Augusztus 24. Tation vértanú a kisázsiai bithiniai provinciából származott. Keresztény hite miatt a pogányok elfogták és Klaudiopolisz váro­sába vitték Urbán helytartó elé. Kereszténynek vallotta magát előtte, azért börtönbe csukták, Különféle kínzások után a városon át vonszolták a vesztőhelyre. A város kapujához érve a kereszt jelével jelezte magát, és miközben mennyei hangot hallott, visszaadta lelkét …

Szent Tation klaudiopoliszi vértanú Tovább »

Szent György hitvalló

Ünnepe: Augusztus 24. Szentünk, ifjú korától elhagyva a világot. Az Olimposz hegyén élt vezeklő életet. Izauri Leó császár alatt az ikononok buzgó védelme­zőjének mutatkozott. Bátran feltárta a császár előtt istentelenségét és képrombolását. Ezért levágták fülét és leégették haját. 716 körül halt meg.

Szent Eutychész (Eutiches) vértanú

Ünnepe: Augusztus 24. Szentünk a Palesztinái Szabasztéból származott. Amikor hal­lott Krisztus nevének hirdetéséről, felkereste Hittudós szent János apostolt. Mindenütt követte őt, ahol megfordult. Később, szent Pál apostol­lal találkozva, útitársa és munkatársa lett az Evangélium hirdetésében. Valamelyik apostoltól a kettő közül püspökké lett, és nagy buzgósággal hirdette az Evangéliumot. Szigorú életet élt, tisztogatva lelkét és böjtöléssel …

Szent Eutychész (Eutiches) vértanú Tovább »