PATRIARCHÁTUS

Február 22.

Az eugéniurni vértanuk ereklyéinek megtalálása

Ünnepe: Február 22. Az istentelen római császárok uralma alatt sok keresztény szenvedett vértanúságot. Holttestüket a keresztények titokban összegyűjtötték és titkos helyeken, házakban vagy földeken eltemették. Így, Konstantinápoly kapui előtt, amelyet Eugéniumnak neveztek, Arkád és Honorius császárok uralkodása alatt, egy jámbor férfinak történt kinyilatkoztatás alapján sok szent vértanúnak a földi maradványait találták meg. A vértanúk neveit …

Az eugéniurni vértanuk ereklyéinek megtalálása Tovább »

Szent Móric vértanú és társai

Ünnepe: Február 22. Makszimián császár (305-11) azt gondolta, hogy ha végigjárja országát, megerősíti benne a régi bálványimádást. Ezzel a céllal jött Rómából a szíriai Apameába. Ott a pogány papok jelentették neki, hogy Móric hadvezér 70 társával együtt a keresztény hitet vallja. Maga elé hivatta őket kihallgatásra. Amikor látta hogy állhatatosak keresztény hitükben, először megkínoztatta őket, …

Szent Móric vértanú és társai Tovább »

Szent Thalassziosz és Limneosz szíriai remeték

Ünnepe: Február 22. Szentünk még fiatal korában épített magának egy hegyen lakóhelyet és ott élt. Mivel tisztaságot szerető és alázatos volt, vonzalmat érzett magában a szerzetesi élet iránt. Tartal falu közelében elment egy hegyre, ott élt 38 esztendeig vezeklésben, senkivel nem találkozva. Később sokan keresték fel, mivel hallották hírét és látni kívánták őt. Sokan azért …

Szent Thalassziosz és Limneosz szíriai remeték Tovább »

Szent Baradat szíriai aszkéta

Ünnepe: Február 22. Szentünk (†460 k.) Antiochiából származott. Először Antiochia vidékén egy hegyen élt teljesen magányos életet böjtben imádságban, virrasztásban, Istent szüntelenül dicsérve. Aztán felment egy sziklára, és ott egy ládában lakott. Állandóan görnyedt testtartásban élt, tűrte az időjárás viszontagságait a szellős láda miatt. Szent Teodót, antiochiai pátriárka meglátogatva őt, azt tanácsolta, hogy hagyja el …

Szent Baradat szíriai aszkéta Tovább »

Szent Athanáz, konstantinápolyi hitvalló

Ünnepe: Február 22. Atanáz Konstantinápolyban született. Szülei istenfélők és gazdag emberek voltak. Gyermekkorától jó erkölcsű volt, fiatal korában a szerzetesi élet volt a vágya. Miután felnőtt, elhagyva a fővárost, Nikomédiában levő Péterpál kolostorban lett szerzetes. A képromboló Örmény Leó császár idején az ikononok tisztelete miatt megkínozták, elűzték és sok szenvedésben volt része. Elhunyt 826-ban.