PATRIARCHÁTUS

Június 18.

Szent Leontiosz (Leontin), Hypatiosz és Theodulosz tripoliszi vértanúk

Ünnepe: Június 18. Veszpazián császár uralkodása alatt (70-79) Rómában, egy kegyetlen, keresztényeket gyűlölő szenátor: Adorján, meghatalmazást ka­pott a császártól, hogy Fönícia területen a keresztényeket felkutassa és megölje. A föníciai Tripoliszban élt Leontiosz, aki születésére nézve gö­rög volt, mint hadvezér szolgált a császári hadseregben. Értelmes ember és a könyvek ismeretében bölcs, tiszta életű és a szegények …

Szent Leontiosz (Leontin), Hypatiosz és Theodulosz tripoliszi vértanúk Tovább »