PATRIARCHÁTUS

Május 11.

Konstantinápoly alapításának emlékezete

Ünnepe: Május 11. 330-ban, Nagy Konstantin, különleges kinyilatkoztatás alapján a régi Bizánc nevű várost megnagyobbíttatta, felékesítette, és ide helyezte császári udvartartását, és a kormányzási hivatalokat. Az új vá­rost ettől kezdve nevezték Konstantin városnak. Ez lett a birodalom új fővárosa.

Szent Mokiosz thrákiai papvértanú

Ünnepe: Május 11. Mocius a makedoniai Amfipolisz áldozópapja volt. Egy po­gány ünnepség alkalmával. Mocius, a Krisztus hitéért lángoló pap kiment a térre az ünneplő tömeg közéi, és dorgálta az ő tévelygésüket és bálványimádásukat. A feldühödött pogányok elfogták és nagy kínzások alá vetették. Vadállatok elé dobták, majd tűzbe vetették, Isten azonban sér­tetlenül megőrizte mindezektől. A kínzások …

Szent Mokiosz thrákiai papvértanú Tovább »

Szent Kirill (Cirill) és Methód a szlávok apostolai és megvilágosítói

Ünnepe: Május 11. Mindkét szent Tesszalonikában született. Kirill 826-ban, Metód 815 körül. Előkelő görög szülőknek voltak a gyermekei, de elsajá­tították a bolgár-macedon nyelvet is. Tanulmányaikat Konstantinápolyban végeztek. Kirill, eredeti nevén Konstantin is hittudományokban buzgólkodott, és áldozópappá szenteltek. Metód inkább a politikai pályát válasz­totta de ettől csakhamar megvált és szerzetes lett, pappá is szentelték. 860 körül …

Szent Kirill (Cirill) és Methód a szlávok apostolai és megvilágosítói Tovább »