PATRIARCHÁTUS

Május 26.

Szent Karposz apostol a Hetven közül

Ünnepe: Május 26. Kárpusz egyike volt a 72 apostolnak. Szent Pálnak volt a társa és szolgája, ö vitte el az apostol leveleit, ahova ő címezte. Je­lentős ideig az apostollal együtt hirdette az evangéliumot, emiatt sok kellemetlenséget kellett elviselnie. Szent Pál tette őt a Thrákiai Berea püspökévé. Az evangéliumot hirdetve sok pogány hellént nyert meg az …

Szent Karposz apostol a Hetven közül Tovább »

Szent Alfeus apostol

Ünnepe: Május 26. Alfeus atyja volt Jakab és Máté apostoloknak. Alfeus a galileai Kafarnaumból származott, de az, hogy hol hirdette, az evangéliu­mot, nem ismeretes. Békében hunyt el.

Szent Pszichaita János atya

Ünnepe: Május 26. János atya fiatal korától megszerette Jézust. Elhagyva a vi­lágot a konstantinápolyi pszichaita kolostor szerzetese lett. Istentől a gyógyítás és az ördögűzés adományait kapta meg. A képrombolás idején bátran szembeszállt a császár tévelygésével, ezért száműzték. Száműzetése helyén sokat szenvedett a tévtanítóktól, és ott fejezte be életét a VIII. században.