PATRIARCHÁTUS

Március 10.

Szent Kodrátosz (Kodrát) és társai, Anektosz, Pál, Kyprianosz, Dénes és Crescens korintusi vértanúk

Ünnepe: Március 10. Abban az időben, amikor a keresztényeket hitük miatt üldözték, sokan elmenekültek a helységekből, mert nem érezték magukat elég erősnek az esetleges kínzások elviselésére. Ilyen keresztény nő volt Rufina. A rejtőzködés idején született fia: Kodrátosz. Az anya néhány nap múlva meghalt. Isten csodás módon táplálta a felhőkön keresztül az árva fiút. Már ifjú …

Szent Kodrátosz (Kodrát) és társai, Anektosz, Pál, Kyprianosz, Dénes és Crescens korintusi vértanúk Tovább »

Nikomédiai Szent Kodrátosz (Kodrát) és vértanútársai

Ünnepe: Március 10. Szent Kodrátosz nemes és gazdag családból származott és Nikomédiában élt. Décius üldözése idején egyes keresztények elrejtőztek, mások maradtak a városban. Kodrátosz is így tett. Istenfélő, gazdag ember volt és a szó embere. Lefizetve a börtönőröket, felkereste a börtönben szenvedő keresztény testvéreket, segítette őket és bátorította a vértanúságra. Hogy szavainak nagyobb hitele legyen, …

Nikomédiai Szent Kodrátosz (Kodrát) és vértanútársai Tovább »

Szent Anasztázia egyiptomi aszkéta

Ünnepe: Március 10. Anasztázia Jusztinián császár (527-65) uralkodása idején élt Konstantinápolyban, mint özvegyasszony. Kellemes külsejű és széplelkű özvegy volt. Sokan utánozták lelki szépségében, a császár is tisztelte. Az ördög mesterkedései folytán Teodóra császárnő meggyűlölte, azért Anasztázia Alexandriába menekült és ott kolostort alapított. Néhány évig ott élte életét, aztán férfiruhába öltözve Dániel szerzetes szkítája közelébe ment. …

Szent Anasztázia egyiptomi aszkéta Tovább »

Szent János shashuleli (Georgia) szerzetes (XI. sz.).

Ünnepe: Március 10. Szent János shashuleli (Georgia) szerzetes (XI. sz.) III. Bagrat király (975-1014) kortársa, Szent János magasan képzett teológus, fordító és kalligráfus volt. „Krizosztomnak” hívják, mióta ő is, mint a szeretett konstantinápolyi érsek, rendkívüli ékesszólással tartotta prédikációit. Egyes források azt állítják, hogy Szent Jánost először Bolnisi püspökévé szentelték, majd áthelyezték a khakhuli egyházmegyébe. Általánosan …

Szent János shashuleli (Georgia) szerzetes (XI. sz.). Tovább »