PATRIARCHÁTUS

November 23.

Szent Amfilochiosz (Amfilok) ikonion-i püspök

Ünnepe: November 23. A kappadókiai Cezareában született. Kortársa és barátja volt Nagy Szent Vazulnak és Hittudós Szent Gergelynek. Szüleitől jó keresztény nevelést kapott. Amfilochiosz először szónok és ügyvéd volt. Mivel fiatal korától megszerette Istent, Hittudós Szent Gergely tanácsára a pusztába ment, hogy ott egyedül Istennek szolgáljon. Imádsággal, a Szentírás olvasásával és böjttel mentek el napjai. …

Szent Amfilochiosz (Amfilok) ikonion-i püspök Tovább »

Szent Gergely agrigentumi püspök

Ünnepe: November 23. Szicíliában született, jámbor, gazdag szülőktől, akik sokat segítettek másokon. Nyolcéves korában a tanulmányokra adták. 12 éves korában az akragantói püspök felvette az egyházi rend tagjai közé. Később Jeruzsálemben felkereste a szent helyeket. Talált egy kolostort, ott töltötte a nagyböjtöt és a húsvétot. Utána visszatért Rómába. Részt vett az V. egyetemes zsinaton és …

Szent Gergely agrigentumi püspök Tovább »

Szent Szisziniosz kyzikoszi püspök, hitvalló

Ünnepe: November 23. Kyzikosz városából származott. Dioklécián császár alatt Sándor városparancsnoktól sokat szenvedett. Vad lóhoz kötözték, ütötték, orrlukaiba erős ecetet öntöttek. Más kínzásokat is szenvedve közben sok csodát tett. Végül karddal lefejezve nyerte el a vértanúságot (†325 k.).

Szent Teodor vértanú

Ünnepe: November 23. Antiochiában élő keresztény kereskedő volt. Amikor Szent Babylasz és vértanútársai ereklyéit átvitték a városon, a keresztények Teodorral együtt a zsoltárokból énekeltek. Ezért elfogták, fára függesztették, nehéz bilincsbe verve börtönbe zárták. Másnap elővezették és Teodor mellett angyalt láttak, aki megerősítette őt. Nemsokára meghalt a hitehagyott Julián császár. Halála után Teodor is kiszabadult a …

Szent Teodor vértanú Tovább »