PATRIARCHÁTUS

Október 28.

Szent Terentiosz, Neonilla és gyermekeik, vértanúk

Ünnepe: Október 28. Szent Terentiosz és Neonilla vértanúk, istenfélő keresztény házaspár volt. Házasságukból hét gyermek született, akiket istenfélően neveltek. Keresztény hitük miatt mindnyájukat elfogták és az ítélőszék elé állították. Mivel bátran megvallották hitüket és Jézust, sokféle kínzást szenvedtek. A kínzások között egymást bátorították. Isten angyala meggyógyította őket sebeikből. Utána állatok elé vetették őket, majd forró …

Szent Terentiosz, Neonilla és gyermekeik, vértanúk Tovább »

Szabbaita István atya, a kánonok szerzője

Ünnepe: Október 28. István atya a VIII. században élt Palesztinában a Szent Szabbász kolostorban. Életét erényekkel ékesítette, harcolt szenvedélyei ellen. Buzgó volt az imádságban, virrasztásban és sok csodát tett. Istentiszteleteinket kánonok költésével gazdagította.

Szent Paraszkéva (Piroska) ikoniumi vértanúnő

Ünnepe: Október 28. Gazdag és istenfélő szülőktől született a III. században. Szülei a pénteki napot az Úr szenvedései és halála iránti tiszteletből böjttel, imádsággal és alamizsnával szentelték meg. Isten ezért a pénteki napon adta nekik ajándékul a kislányt. A péntek görög nevéről Paraszkévának nevezték el. Gyermekkorában elvesztette szüleit. Szüzességi fogadalmat tett, és abban fáradozott, hogy …

Szent Paraszkéva (Piroska) ikoniumi vértanúnő Tovább »

Szent Kiriák jeruzsálemi pátriárka vértanú

Ünnepe: Október 28. Zsidónak született, eredeti neve Juda volt. Ő volt az, aki Szent Ilonának megmutatta a helyet, ahova az Üdvözítő keresztjét elrejtették. A szent kereszt megtalálása után Krisztusban hívő lett, és erényes élete miatt Jeruzsálem pátriárkája lett. A Jeruzsálembe jövő hitehagyott Julián császár bálványáldozatra kötelezte, amit a szent elutasított. A császár levágatta jobb kezét …

Szent Kiriák jeruzsálemi pátriárka vértanú Tovább »