PATRIARCHÁTUS

Szeptember 27.

Szent Márk, Arisztarchosz (Arisztarch) és Zenasz (Zenon) apostolok a Hetven közül

Ünnepe: Szeptember 27. A Jánosnak (I.sz.) is nevezett Márk apostolt az apostolok tették meg Babilon püspökének (Apcs. 15,37.), ahol buzgón hirdette az evangéliumot. Isten olyan erővel ruházta fel, hogy árnyéka is meggyógyította a betegeket. Arisztarchosz apostol, akit Szent Pál is említ levelében (Kol. 4,10.) a szíriai Apameának volt püspöke. Zenasz apostol Szent Pál tanítványa és …

Szent Márk, Arisztarchosz (Arisztarch) és Zenasz (Zenon) apostolok a Hetven közül Tovább »

Szent Epichariosz vértanú

Ünnepe: Szeptember 27. A szent vértanú Rómában élt Dioklécián császár uralkodása alatt. Cezarius helytartó ítélőszéke előtt bátran megvallotta Krisztust, ezért sok kínzást szenvedett el. 40 katona ólomkalapáccsal verte, de imádságára Isten angyala agyonverte őket. Végül karddal lefejezték a III. században. Abból a kőből, amelyen a szent vértanú állt, sok víz folyt ki.

Szent Ignác atya

Ünnepe: Szeptember 27. Szent Ignác Kappadóciában élt. Szülei már gyermekkorában Istennek ajánlották, mint egykor szülei Sámuelt. Felnővén, szerzetessé lett és csakhamar áldozópappá és kolostorfőnökké. Sokat tett kolostorárának felvirágoztatásáért. Még egy másik városban a szent apostolok tiszteletére templomot épített. Egy alkalommal, Konstantinápolyból hazafelé menve, az úton megbetegedett és Ammorioszban meghalt. A város egyik templomában temették el. …

Szent Ignác atya Tovább »

Szent Kallisztratosz (Kallisztrát) és 49 vértanú társa

Ünnepe: Szeptember 27. Szent Kallisztratosz Kartagéna városában született. A keresztény hitre édesapja nevelte. Ő szintén édesapjától kapta a keresztény hitet, aki a hagyomány szerint jelen volt az Üdvözítő kereszthalálánál. A keresztséget az apostoloktól nyerte el, utána pedig hazatért. Fiát, Kallisztratiosz atyját és háza népét lelkileg gazdaggá tette, mivel oktatta őket mindarra, amit látott és hallott …

Szent Kallisztratosz (Kallisztrát) és 49 vértanú társa Tovább »