PATRIARCHÁTUS

Szeptember 3.

Szent Anthimosz nikomédiai püspök-vértanú

Ünnepe: Szeptember 3. Szent Anthimosz (†302) először a nikomédiai egyház papja volt. Lelki pásztori hivatását nagy buzgósággal töltötte be. Amikor Cirill nikomédiai püspök meghalt, a hívek őt választották meg főpapjuknak. Anthimosz főpap a legnehezebb időkben, Dioklecián császár keresztény üldözése alatt kormányozta egyházát. Híveinek nagy részét a hitért való megkínzatás és a vértanúság útján maga előtt …

Szent Anthimosz nikomédiai püspök-vértanú Tovább »

Szent Theoktisztosz aszkéta

Ünnepe: Szeptember 3. Nagy Szent Theoktisztosz aszkéta (†467), titokban eljövén szülőhazájából, Fárán laurájába (szerzetestelep) jött, hogy ott éljen A vezeklők között talált egy Theoktisztosz nevű szerzetest. Mivel ugyanarra az életszentségre törekedtek, szívüket erős, szent barátság kötötte össze. Amit az egyik gondolt, azt a másik is tudta pontosan. Mivel sok ember kereste fel Eutim atyát, ő …

Szent Theoktisztosz aszkéta Tovább »

Szent Baszilissza nikomediai gyermek-vértanú

Ünnepe: Szeptember 3. Szent Baszilissza (†303) Nikomédiában született, Dioklecián római császár uralkodása alatt élt. Ez a császár indította el és vitte végbe a legvéresebb keresztényüldözést. Talán egyik városban sem omlott ki annyi keresztény vér Krisztus hitéért mint Nikomédiában. Itt szenvedett vértanúhalált Szent Bazilissza is. Mindössze 9 esztendős volt, amikor a város elöljárója, Sándor elé vitték …

Szent Baszilissza nikomediai gyermek-vértanú Tovább »

Szent Arisztion felszentelt vértanú

Ünnepe: Szeptember 3. Szentünk a szíriai Alexandria püspöke volt. Nagy buzgósággal hirdette Krisztust, az Ő üdvözítő szenvedéseit, halálát és feltámadását. Ezenkívül tanította az embereket arra, hogy minden, ami a földön van, múlandó és gyorsan elmúló. Az örök és változatlan dolgok csak az eljövendő mennyei javak. A keresztény hithirdetés miatt Alexandria helytartója elé vitték kihallgatásra. Miután …

Szent Arisztion felszentelt vértanú Tovább »

Szent Phoebe, kenchreai (Korinthosz) diakonissza

Ünnepe: Szeptember 3. Szent Phoebe (I.sz.) Pogányságból megtért keresztény nő, aki a kenkreai egyházközség diakonisszája (szolgálatokat tevője) volt Szent Pál így ír róla a római híveknek: „Ajánlom nektek Főbe nővért, aki a kenkreai egy ház szolgálatában áll. Fogadjátok szentekhez méltóan az Úrban, és támogassátok, amiben csak rátok szorul, mert ő is sokaknak volt támasza, nekem …

Szent Phoebe, kenchreai (Korinthosz) diakonissza Tovább »