PATRIARCHÁTUS

Szeptember 4.

Az Istenlátó Szent Mózes próféta

Ünnepe: Szeptember 4. Az Istenlátó Mózes Egyiptomban született. Mivel a fáraó parancsára szülei nem akarták vízbe fojtani, három hónapig rejtegették. Végülis egy kosárban a Nílus folyóra tették, de a fáraó leánya magához vette és felneveltette. Mózes, a fáraó udvarában az egyiptomiak minden bölcsességét megtanulta. Felnőtt korában menekülnie kellett. Egy alkalommal, apósa nyáját legeltetve, parancsot kapott …

Az Istenlátó Szent Mózes próféta Tovább »

Szent Teodóra, Miana, Juliána és Kionia vértanúk

Ünnepe: Szeptember 4. A szent vértanúk Kandavlja városából valók voltak és Mazimián császár uralkodása alatt éltek. Krisztus megvallásáért megkötözték és különféle kínzások alá vetették őket. Testüket először úgy megszaggatatták, hogy csontjaik kilátszottak. Ezután bezárták őket egy igen felhevített fürdőbe. Ajtaját királyi pecséttel látták el, hogy a vértanúk ki ne jöhessenek. Isten angyala azonban kihívta őket …

Szent Teodóra, Miana, Juliána és Kionia vértanúk Tovább »

Szent Babylasz nikomédiai vértanú és 84 gyermek-vértanútársa

Ünnepe: Szeptember 4. Mazimián császár Nikomédiában lakott, hogy ott üldözze a keresztényeket. Az üldözések idején a keresztények közül sokan elrejtőztek. Nem tartották magukat erősnek a kínzások elviselésére. Egy napon a császárnak jelentették, hogy az egyik rejtekhelyen egy idős, Babylasz (IV. sz.) nevű keresztény ember tartózkodik. Azzal vádolták, hogy a gyermekeket a bálványok megvetésére tanítja, és …

Szent Babylasz nikomédiai vértanú és 84 gyermek-vértanútársa Tovább »

Szent Hermionia vértanúnő

Ünnepe: Szeptember 4. Szent Lukács elbeszélése szerint, az etiópiai főembert megkeresztelő Fülöp apostolnak 4 lánya volt. Szüzek voltak és prófétáltak. (Apcs. 21,9.) Hermioniának hívták. Ő, testvérével együtt elutazott Ázsiába, és ott, Szent Pál apostol tanítványának Petroniusnak lett a tanítványa. Értett a gyógyítás mesterségéhez. Ezért sokan felkeresték, ő pedig gyógyította őket testi és lelki betegségeikben Jézus …

Szent Hermionia vértanúnő Tovább »

Szent Babylasz antiochiai püspök-vértanú

Ünnepe: Szeptember 4. A szent és istenfélő Babylasz (†251). az antiochiai egyház főpapja volt. Szellemi nyáját jól kormányozta, a híveknek példaképe volt minden jóban. Egy pogány ünnepen Babylasz összegyűjtötte az antiochiai keresztényeket a templomba, hogy vérontásnélküli áldozatot mutassanak be Istennek. Ugyanakkor tanította a híveket az igaz hitre, buzdította őket az egyház melletti hűséges kitartásra. Déciusz …

Szent Babylasz antiochiai püspök-vértanú Tovább »