PATRIARCHÁTUS

Szeptember 5.

Szent Zakariás próféta és Igaz Erzsébet, Keresztelő Szent János szülei

Ünnepe: Szeptember 5. Zakariás (I. sz.), aki Keresztelő Szent János előhírnök atyja. Ezzel a címmel lehet őt megkülönböztetni a Bibliában szereplő többi Zakariástól. Életéről annyi a biztos, hogy Heródes király uralkodása alatt élt. Ábia papi osztályába tartozott. A papok felosztását 24 osztályra Dávid királynak tulajdonították. Ábia osztálya a 8. papi osztály volt. A jeruzsálemi szent …

Szent Zakariás próféta és Igaz Erzsébet, Keresztelő Szent János szülei Tovább »

Szent Medimnosz, Urbanosz, Theodor nikomédiai pap-vértanúk

Ünnepe: Szeptember 5. Valens császár uralkodása alatt Konstantinápolyban az ariánus tévtanítás nagyon megerősödött. A császár is segített ebben. Az igazhitű keresztényeket az ariánusoktól sok bántalom érte. Egyeseket megvertek, másokat börtönbe juttattak, ismét mások büntetése a vagyonelkobzás volt. A hívek titokban követséget a császárhoz meneszteni, hogy segítsen nehéz helyzetükben. 70 jóhírű, értelmes embert választottak ki maguk …

Szent Medimnosz, Urbanosz, Theodor nikomédiai pap-vértanúk Tovább »

Szent Abda, hormizd-ardashiri (Perzsia) püspök-vértanú

Ünnepe: Szeptember 5. Szent Abda vértanú Perzsiában élt és szenvedett. Keresztény tanításaival sok embert vezetett el Krisztus hitére. A pogány mágusok vezére megparancsolta, hogy fogják el őt és kényszerítsék a Nap és a tűz imádására, és tagadja meg Krisztust. Mivel ezeket megtagadta, ágyékát tövises botokkal ütötték. Az igaz Isten megvallásában szenvedései között is állhatatos maradt. …

Szent Abda, hormizd-ardashiri (Perzsia) püspök-vértanú Tovább »

Tifail és Tibea vértanúk

Ünnepe: Szeptember 5. A két szent édestestvér vértanú mindenki előtt bátran hirdette, hogy Krisztus az igaz Isten, Ő a teremtője és gondviselője mindennek. Vele szemben a bálványok csak süket szobrok. Tanításukra sok ember lett Krisztus hitének követője. Emiatt a pogányok megkötözték őket és sokat kínozták. Végül Tifailt fára függesztették, és fűrésszel kettéfűrészelték. Testvérét Tibeát lándzsával …

Tifail és Tibea vértanúk Tovább »

Szent Péter apostol ünneplése Athirában

Ünnepe: Szeptember 5. Szent Péter apostol athirai templomáról Eutyches konstantinápolyi pátriárka tesz említést. Azt mondja, hogy az apostol 552-ben megjelent Jusztinián császárnak álmában. A császár Szent Péter athirai templomában látta magát. Az apostol rámutatott Eutyohesre és ezt mondta: Őt válasszátok meg magatoknak püspökké!

Juventin és Marta vértanúk

Ünnepe: Szeptember 5. Mindketten katonák voltak a hitehagyott Julián császár hadseregében. Katonai feladatuk a pajzshordozás volt. Egy alkalommal Julián Antiochiába jött. Gonosz módra a bálványoknak áldozott vízzel meghintetett minden ennivalót és innivalót, amit a piacon árultak. Így akarta a keresztényeket szennyes áldozatainak részeseivé tenni. Ebben az időben a két szent katona több katona társával egy …

Juventin és Marta vértanúk Tovább »