PATRIARCHÁTUS

Szeptember 6.

Szent Mihály arkangyal khónéi csodatétele

Ünnepe: Szeptember 6. A frigiai Kolosszében volt egy csodatevő forrás. A forrás eredete visszamegy az apostolokig. Ők látogattak el erre a vidékre, hirdetvén Jézus evangéliumát. Azt is megjövendölték, hogy azon a helyen forrás fakad, és a mennyei erők fővezére Szent Mihály is meglátogatja a helyet. Fülöp és Bertalan apostolok halála után valóban előtört a forrás. …

Szent Mihály arkangyal khónéi csodatétele Tovább »

Szent Romulus és Szent Eudoxiosz, Zénon és Makáriosz melitenei vértanúk.

Ünnepe: Szeptember 6. Szent Romulus (II. sz.) és Szent Eudoxiosz, Zénon és Makáriosz (†303k.) melitenei vértanúk Traján császár uralkodása alatt éltek. A császári házban Eudoxiosz volt az első főember. Történt, hogy Traján császár, hadseregének nagy sokaságával birodalmának keleti részeibe jött, hogy onnan országokat hódítson meg magának. Megszámlálván katonáit, azt találta, hogy 11 ezer olyan ember …

Szent Romulus és Szent Eudoxiosz, Zénon és Makáriosz melitenei vértanúk. Tovább »

Szent Eudox vértanú

Ünnepe: Szeptember 6. Dioklécián császár, uralkodása alatt kegyetlenül üldözte a keresztényeket. Az üldözések idején sok keresztény elbujdosott a pusztába és a hegyek közé. Közöttük magas rangú emberek is voltak Egyik volt közülük Eudoz katonai fővezér, Jézus Krisztus hűséges keresztény szolgája. Egész családjával elmenekült a császári kegyetlenség elől. A helytartó katonákkal kerestette. A katonák egy helyen …

Szent Eudox vértanú Tovább »

Cirill felszentelt vértanú

Ünnepe: Szeptember 6. Szent Cirill Makszimián császár uralkodása alatt élt. Élete minden erénnyel ékes volt. Egy alkalommal, két szolgájával egy kolostor felé indultak Útközben látták, hogy a pogányok áldozatot mutatnak be az ökrök és juhok bálványistenei előtt. Ezen az értelmetlenségen felindulva leleplezte a bálványimádókat. Ezért megkötözték, és börtönbe vetették. Reggelre a börtön ajtajai megnyíltak és …

Cirill felszentelt vértanú Tovább »

Szent Dávid atya

Ünnepe: Szeptember 6. Dávid atya először rabló volt és sok rosszat tett: még ölt is. Több mint 30 rablónak volt a vezére. Egy alkalommal, velük egy hegyen ülve, elgondolkozott istentelen életén, és megszállta az Istentől való félelem. Otthagyta mindnyájukat és egy kolostorba kérte felvételét, hogy bűneiért vezekeljen. Csak akkor vették fel, amikor az elöljárót megfenyegette. …

Szent Dávid atya Tovább »

Kiriák, Nauszt és Abib vértanúk

Ünnepe: Szeptember 6. Mindhárom szent vértanú Déciusz császár uralkodása idején szenvedett Alexandriában. Abban az üldözésben ölték meg őket, amelyikben Fabius római pápát és Sándor alexandriai pátriárkát. Mindhármukat Valerius helytartó elé vitték. Krisztus nevének bátor megvallásáért, és, hogy bátran leleplezték a bálványimádás hiúságát, karddal fejezték le őket. Velük együtt öltek meg még 13 vértanút. Néhány alexandriai …

Kiriák, Nauszt és Abib vértanúk Tovább »