PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Az Örömhírvétel és a görög nemzeti ünnep, az 1821-es görög forradalom ünneplése Bécsben

2023. március 24. és 26. között ünnepelte az ausztriai metropólia az Istenszülő ünnepét és a nagyböjt első hetének kezdetét. Ezzel egyidejűleg különböző megemlékezéseket tartottak az 1821-es görög forradalomról.

Március 24-én, pénteken a bécsi Szent György templomban az Istenszülő tiszteletére ünnepélyes vecsernyét és Akathisztosz-himnuszt végeztek, amelyet Őeminenciája Arsenios ausztriai metropolita és magyarországi exarcha vezetett.

Az ünnep napján, 2023. március 25-én, szombaton Arsenios metropolita a mosonszentandrási Mária Oltalma monostorba látogatott, ahol ő vezette az isteni liturgiát. Vele együtt ünnepelt a monostor ökonómusa, Jakab atya, Ungureanu Bertalan szerzetespap és Maximos Rugyko archidiakónus. Számos hívő vett részt az Eucharisztia ünneplésében, és Arsenios metropolita hirdette Isten igéjét. A Szentírás és az egyházatyák alapján értelmezte a Szűz Mária fogantatása után Isten Fia és a Logosz megtestesülésének örök titka kinyilatkoztatását Gábriel arkangyal üzenetében. Hangsúlyozta a keresztények felelősségét is, hogy a modern világban életükkel mutassák meg és hirdessék az ember megváltásának misztériumát. Ezt követően a hívek közös étkezésre voltak hivatalosak a kolostorban.

A bécsi Szent György-templomban az ünnepélyes hajnali szertartás és isteni liturgia után a nemzeti ünnepre szóló doxológiát végeztek. Délben a Görög Nemzetiségi Iskolában verseket és hagyományos énekeket adtak elő. Az ünnepi eseményt az iskola összes évfolyamának tanárai szervezték, és Arsenios metropolita üdvözletével ért véget, amelyet Ioannis Nikolitsis atya, az Egyetemes Trón főpapja mondott el a nevében. Este az Aranyszájú Szent János kápolnában tartották az esti istentiszteletet.

Nagyböjt negyedik vasárnapján Arsenios metropolita vezette a Szent György-templomban tartott isteni liturgiát. Vele együtt szolgált Ioannis Nikolitsis atya, Aristidis Ganosis atya és Maximos Rugyko archidiakónus is. A himnuszokat a Metropólia kórusai énekelték bizánci mintára. A Metropolita szentbeszédében utalt az örömhír elfogadásának kozmikus üdvtörténeti eseményére az Istenszülő által, akinek hitét, alázatát, engedelmességét és szüntelen imádságát utánozták a szent vértanúk, az korábbi századok elhunyt keresztényei. A saját akarattól való elszakadás és az erények létrájának megmászásának különösen fényes példája volt Sínai Szent János, akinek emléknapját a nagyböjt negyedik napján ünnepeljük, akárcsak a görög forradalom hűséges hősei, akik népük szabadságáért küzdöttek – mondta Arsenios metropolita. Felszólította a híveket, hogy kövessék áldozatos példájukat.

Ezt követően a március 25-i görög nemzeti ünnep doxológiáját végezték. A jelenlévők között volt Görögország nagykövete, Catherine Koika, a Ciprusi Köztársaság nagykövete, Maria Michail, a diplomáciai testület, valamint a tudományos és kulturális intézmények képviselői. A görög zászlót zászlóvivők és a bécsi Nemzeti Iskola diákjai vitték hagyományos görög viseletben.

Görögország nagykövete üdvözlő üzenetében az 1821-es hősök önzetlen áldozatvállalására utalt, külön kiemelve Laskarina Bouboulinas példáját.

Ezt követően a Szent György-templom előtti téren rövid emlékszertartást tartottak a szabadság látnokának, Rigas Velestinlisznek és minden forradalmi harcosnak a lelkéért. Az emlékmű előtt koszorúkat helyeztek el, majd az ünnepség a görög nemzeti himnusszal ért véget.

Vasárnap este vecsernyét tartottak az Aranyszájú Szent János kápolnában.

2023. március 24. és 26. között ünnepelte az ausztriai metropólia az Istenszülő ünnepét és a nagyböjt első hetének kezdetét. Ezzel egyidejűleg különböző megemlékezéseket tartottak az 1821-es görög forradalomról.

Március 24-én, pénteken a bécsi Szent György templomban az Istenszülő tiszteletére ünnepélyes vecsernyét és Akathisztosz-himnuszt végeztek, amelyet Őeminenciája Arsenios ausztriai metropolita és magyarországi exarcha vezetett.

Az ünnep napján, 2023. március 25-én, szombaton Arsenios metropolita a mosonszentandrási Mária Oltalma monostorba látogatott, ahol ő vezette az isteni liturgiát. Vele együtt ünnepelt a monostor ökonómusa, Jakab atya, Ungureanu Bertalan szerzetespap és Maximos Rugyko archidiakónus. Számos hívő vett részt az Eucharisztia ünneplésében, és Arsenios metropolita hirdette Isten igéjét. A Szentírás és az egyházatyák alapján értelmezte a Szűz Mária fogantatása után Isten Fia és a Logosz megtestesülésének örök titka kinyilatkoztatását Gábriel arkangyal üzenetében. Hangsúlyozta a keresztények felelősségét is, hogy a modern világban életükkel mutassák meg és hirdessék az ember megváltásának misztériumát. Ezt követően a hívek közös étkezésre voltak hivatalosak a kolostorban.

A bécsi Szent György-templomban az ünnepélyes hajnali szertartás és isteni liturgia után a nemzeti ünnepre szóló doxológiát végeztek. Délben a Görög Nemzetiségi Iskolában verseket és hagyományos énekeket adtak elő. Az ünnepi eseményt az iskola összes évfolyamának tanárai szervezték, és Arsenios metropolita üdvözletével ért véget, amelyet Ioannis Nikolitsis atya, az Egyetemes Trón főpapja mondott el a nevében. Este az Aranyszájú Szent János kápolnában tartották az esti istentiszteletet.

Nagyböjt negyedik vasárnapján Arsenios metropolita vezette a Szent György-templomban tartott isteni liturgiát. Vele együtt szolgált Ioannis Nikolitsis atya, Aristidis Ganosis atya és Maximos Rugyko archidiakónus is. A himnuszokat a Metropólia kórusai énekelték bizánci mintára. A Metropolita szentbeszédében utalt az örömhír elfogadásának kozmikus üdvtörténeti eseményére az Istenszülő által, akinek hitét, alázatát, engedelmességét és szüntelen imádságát utánozták a szent vértanúk, az korábbi századok elhunyt keresztényei. A saját akarattól való elszakadás és az erények létrájának megmászásának különösen fényes példája volt Sínai Szent János, akinek emléknapját a nagyböjt negyedik napján ünnepeljük, akárcsak a görög forradalom hűséges hősei, akik népük szabadságáért küzdöttek – mondta Arsenios metropolita. Felszólította a híveket, hogy kövessék áldozatos példájukat.

Ezt követően a március 25-i görög nemzeti ünnep doxológiáját végezték. A jelenlévők között volt Görögország nagykövete, Catherine Koika, a Ciprusi Köztársaság nagykövete, Maria Michail, a diplomáciai testület, valamint a tudományos és kulturális intézmények képviselői. A görög zászlót zászlóvivők és a bécsi Nemzeti Iskola diákjai vitték hagyományos görög viseletben.

Görögország nagykövete üdvözlő üzenetében az 1821-es hősök önzetlen áldozatvállalására utalt, külön kiemelve Laskarina Bouboulinas példáját.

Ezt követően a Szent György-templom előtti téren rövid emlékszertartást tartottak a szabadság látnokának, Rigas Velestinlisznek és minden forradalmi harcosnak a lelkéért. Az emlékmű előtt koszorúkat helyeztek el, majd az ünnepség a görög nemzeti himnusszal ért véget.

Vasárnap este vecsernyét tartottak az Aranyszájú Szent János kápolnában.