PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Kappadókiai Szent Arszeniosz ünnepe és papszentelés a Szentháromság-székesegyházban

November 10-én, pénteken, Kappadókiai Szent Arzéniosz ünnepén, Őeminenciája Arsenios ausztriai metropolita és magyarországi exarcha különleges pompával ünnepelte névnapján az Isteni liturgiát a bécsi Szentháromság-székesegyházban. A szertart őeminenciája Arsenios metropolita vezette. Őeminenciája Polikarpos olaszországi metropolita és dél-európai exarcha és az Isteni Igét hirdető Paisiosz apameiai püspök őexcellenciája koncelebráltak vele. Az énekszolgálatot az ausztriai Szent Metropolisz bizánci kórusa végezte. Az Isteni Liturgia során Őeminenciája, Ausztria metropolitája pappá szentelte a metropolisz fődiakónusát, Maximosz Rudkó atyát, akinek a liturgia végén archimandrita címet is adományozott, és kinevezte őt az Ausztriai Szent Metropolisz és a Magyar Exarchátus általános helynökévé. Ő lesz a felelős az ukrán nyelvű hívekért is.

A bécsi helyi egyházat mélyen megérintette a 2023. november 10-én, pénteken szentatyánk kappadókiai Arszéniosz emlékének megünneplése. Udvariassági meghívás alapján Őeminenciája Polikarpos olaszországi metropolita és Őexcellenciája Paisiosz apameiai püspök, a tiszteletreméltó papság és a diakónusok kíséretében vettek részt az istentiszteleten. A csütörtök délutáni érseki vecsernye során Őeminenciája lektorrá avatta Antoniosz Karalambusz urat, és kenyeret szentelt a metropolita névnapja tiszteletére eljött püspökök és papság jelenlétében.

Kifejezetten megindító légkörben zajlott le Maximos Rudko fődiakónus presbiterré szentelése a Metropolita és a neve napjára gratulálni érkezett Magyar Exarchátus teljes papsága, és más papok jelenlétében. Arsenios metropolita arra hívta őt, hogy másképpen ugyan, de maradjon “diakónus”, azt hangsúlyozta, hogy “a presbiter más szívvel látja az embereket, érzi fájdalmukat, behatol a lelkükbe, olajjal és a borral önti le, amiként az irgalmas szamaritánus, az Isten, Krisztus és a Legszentebb Istenszülő öntözi mindannyiunk lelkét”.

Őeminenciája felhívta Maximos atya figyelmét: „Atyailag bánj az emberekkel, türelemre, kitartó szeretetre és megbocsátásra kell tanítanod az Egyház szentjeinek példája szerint, és Szent Maximosz gyóntató példája szerint kell megvallanod Krisztust, hogy megmutasd hitünk szent dolgait, ahogyan Görög Szent Maximosz is elment az általatok ismert helyekre, hogy a hitet visszaállítsa a megfelelő alapokra”. Őeminenciája méltatta a vlatadoni szent kolostortól és a szaloniki teológiai fakultástól az elmúlt öt év fáradhatatlan diakóniájáig tartó útját az ausztriai Szent Metropóliában, ahol mindenki iránt szeretetet érez. Őeminenciája különös meghatottsággal utalt arra, hogy most jött el az idő teljessége, hogy átvegye új hivatalát és a püspök szülői szerepét. Végül arra kérte Maximos atyát, hogy legyen átlátszó tükör, hogy az emberek rajta keresztül lássák Krisztust, hogy ő maga is világosság legyen, hogy Krisztus világossága láthatóvá váljon a világban.

Isten igéjét Őexcellenciája, Paisiosz apameiai segédpüspök mondta. Az egybegyűlt híveket a dicsőséges kappadókiai Szent Arszenioszról tanította, és így szólt: “Szent Arszeniosz a szeretetet rögzítette lelkében, és e szerint irányította életét, amely Isten első és nagy parancsa, az a parancsolat, amelyen az egész törvény és a próféták függenek. A szeretet volt életének fő alapigazsága és vezérlő elve”. Végül Paisiosz püspök szívből jövő jókívánságokat intézett Őeminenciájához.

Az Isteni Liturgia végén Őeminenciája gratulált az újonnan szenteltnek, és bejelentette a Szent Metropólia archimandritájává való kinevezését. Ezután Őeminenciája Arsenios köszönetet mondott Őeminenciájának, az olaszországi metropolitának és Apameia püspökének, valamint az Isteni Liturgián részt vevő és a nevenapját megtisztelő nagyszámban megjelent papságnak. Mindenkit arra kért, hogy imádkozzanak az Úrhoz, áldja meg az újonnan felszentelt papot és erősítse meg munkájában. Ezt követően a “Rhigas Feraios” teremben fogadásra került sor, ahol a hierarcháknak, a papságnak és a híveknek alkalma volt gratulálni Őeminenciájának névnapja alkalmából, és “Méltó”-t mondani Maximos atyának.