PATRIARCHÁTUS

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΞΑΡΧΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Október 4.

Davikt vértanú és Kalliszténia vértanúnő

Ünnepe: Október 4. Davikt, vagy Adaukt Efezusban volt városparancsnok Maximián császár idejében. Mivel nem akarta leányát: Kalliszténiát férjhez adni a pogány császárhoz, elvesztette tisztségét és vagyonát, és az örményországi Melitinébe száműzték. Ott karddal lefejezték 305-13 között. Leánya: Kalliszténia először Nikomédiában rejtőzködött, aztán Thrákiában lakott egy asszonynál. Maximián császár halála után visszatért hazájába. Konstancia császárnőhöz ment, …

Davikt vértanú és Kalliszténia vértanúnő Διαβάστε Περισσότερα »

Kapetoliszi Péter vértanú

Ünnepe: Október 4. Szentünk Kapetoliában született és nevelkedett. Ez a Jeruzsálemből Damaszkuszba vivő úton volt. Házasságából három gyermeke született. Bölcsségével tűnt ki, és sokakat elvezetett az igazság útjára. Később felvette a szerzetesi rendet és akarata ellenére pappá szentelték. Mint keresztény igehirdetőt megfogták és Damaszkuszba vitték megkínzásra. Sok kínzás után keresztre feszítették, végül lefejezték és testét …

Kapetoliszi Péter vértanú Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Domnina és leányai, Bereniké és Proszdokia szíriai vértanúk

Ünnepe: Október 4. Gazdag és heves Antiochiában élő nő volt. Két leánygyermekével együtt elhagyta hazáját és rokonságát és Edesszába költöztek. Itt a katonák megfogták őket és visszairányították Antiochiába. Az út felén, amikor a kísérő katonák leültek ebédelni, a szent nők a közeli folyóba ugrottak és belefúltak. Azt gondolták, hogy jobb dolog Krisztus szeretete miatt a …

Szent Domnina és leányai, Bereniké és Proszdokia szíriai vértanúk Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Hierotheosz athéni püspök-vértanú

Ünnepe: Október 4. Tagja volt az athéni areopagosznak, a város ügyeit intéző legfőbb testületnek. A keresztény hitre maga Szent Pál apostol térítette. Ugyancsak az apostol szentelte Athén püspökévé. A többi apostollal együtt részt vett az Istenszülő temetésén. A sír felé menet csodálatos énekekkel kísérte a holttestet. Ebből megértették azok, akik őt látták és hallották, hogy …

Szent Hierotheosz athéni püspök-vértanú Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Ammon egyiptomi aszkéta

Ünnepe: Október 4. Egyiptomban született. Szüleit korán elveszítette. Istenfélelemben nevelkedve, nagyon szerette a szent könyveket olvasni. Elérve a felnőtt kort, nagybátyja kívánságára házasságra lépett. Feleségével azonban kezdettől fogva testvérként éltek. Egy idő után közös megegyezéssel Ammon a nitriai pusztába ment, és ott 22 éven keresztül remete életet élt. Nagy Szent Antal atya látta, hogy angyalok …

Szent Ammon egyiptomi aszkéta Διαβάστε Περισσότερα »

Egyszerű Szent Pál atya

Ünnepe: Október 4. Földműves volt egy helységben. Tudatlan volt, de nagyon egyszerű és jóságos lelkű. Házasságot kötött egy szép tekintetű, de ostoba lelkű és viselkedésű asszonnyal. Egy alkalommal a mezőről hazatérve, feleségét házasságtörésen kapta. Azonnal elhagyta őt és remete Szent Antalhoz ment, hogy nála szerzetes legyen. Szent Antal először visszautasította: egy 60 éves ember már …

Egyszerű Szent Pál atya Διαβάστε Περισσότερα »

Szent Gajusz, Fausztusz, Özséb és Cherimon

Ünnepe: Október 4. Mindnyájan Alexandriai Szent Dénes tanítványai voltak. Gájusz és Fauszt Dénessel együtt szenvedtek vértanúhalált. Özséb és Cherimon Dénes Alexandriába való kiűzetése után Isten segítségével látogatták a börtönbe zárt keresztényeket, eltemették a vértanúk testét. Hitük megvallása miatt kínokat szenvedtek, de állhatatosak maradtak. Sok pogányt oktattak a keresztény hitre, és nyíltan vagy titokban megkeresztelték őket. …

Szent Gajusz, Fausztusz, Özséb és Cherimon Διαβάστε Περισσότερα »