PATRIARCHÁTUS

Püspöki Szent Liturgia volt a budapesti Szent István és Szent Hierotheosz kápolnában

2024. január 21-én, vasárnap őeminenciája Arsenios ausztriai metropolita, Magyarország és Közép-Európa exarchája vezette a Szent István és Szent Hierotheosz kápolnában a Hitvalló Szent Maximosz tiszteletére tartott Isteni Liturgiát, melyen együtt szolgát vele Maximos Rudko archimandrita, Nacsinák Gergely és Beke Makáriosz atya, valamint Erasmos Brankovski diakónus. Az isteni liturgiát követően a hat éve elhunyt Kalota József protopresbiterről emlékeztek meg.

A szentbeszédben Őeminenciája az evangéliumi szakaszra utalva a hálaadásról és az Istennek az imán keresztül való hálaadásról szólt. Kiemelte, hogy az egyházatyák szerint „a hála és a hálaadás valójában nem más, mint szüntelen, szívből jövő imádság. Tartsuk meg az isteni parancsolatokat Pál apostol felhívásának megfelelően: „Köszönj meg neki mindent”. Arra szólította fel a hívőket, hogy az ortodox teológia által hirdetett hitelvek alapján tisztuljanak meg, szentelődjenek meg, hogy részesedhessenek az átistenülésből is.

Ezután a Metropolita bemutatta általános helynökét, Maximos atyát és áldott szolgálatot kívánt neki. Ezután Makarios Beke presbitert, Sztavroforosszá és lelkiatyává avatta és minden jót kívánt neki neve napján. Azt kívánta, hogy gyóntató, prédikáló, lelkipásztori és hitoktatói szolgálatát a Magyar Exarchátusban folytassa. Végül Zoltán testvérünket egyházi szolgálatba fogadta, hogy továbbra is méltóan szolgálhasson az Úr házában. Végül Őeminenciája felidézte a néhai József atya személyiségét és a helyi egyházhoz való hozzájárulását, és örök emléket kívánt neki. Az Isteni Liturgia után a hívőknek lehetőségük volt Őeminenciájával beszélni, és tőle Isten áldását és irgalmát kérni.