PATRIARCHÁTUS

Zarándoklatot tartott szigetszentmiklósi egyházközségünk Taksonyba gyalogosan és vízen

2019 szeptember 14-én szombaton Szent Kereszt Felmagasztalása
ünnepén, a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség Taksonyba zarándokolt az ottani Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepére szentelt kápolnához, ahol a helyiekkel közösen ünnepi vecsernyét tartottak. Zarándoklat szervezésében és megvalósításában részt vett a Ragádi Egyesület és Tóth Imre önkormányzati képviselő úr is. Az útvonal keresztezte a Kis-Dunát, így a gyaloglás mellett csónakra is szállhattak a zarándokok és gyönyörködhettek a természet páratlan szépségében.

A menet Szigetszentmiklósról az egyházközség parókiájáról indult, és jutott el gyalog az egykori kompkikötő mellé, az időszakosan most is működő hajóállomáshoz.

A régebbi idők zarándokaival szemben a mostaniakat nem a révész vitte át a túlsó partra. Az átkelési lehetőséget a szigetszentmiklósi polgárőrség biztosította egy motorcsónak formájában, melyért ez úton is köszönetét fejezi ki egyházközségünk!

A taksonyi oldalon az ottani önkormányzat megbízott képviselője fogadta az érkezőket és kísérte végig az úton.

Az első állomás a tájház megtekintése volt, melyben megismerkedhettek a résztvevők a település történetével, és a régiek életével. Az előadás annyira lekötötte a résztvevőket, hogy szívesen maradtak volna még hosszabb időre is.

A következő állomás a település főtere volt a katolikus templommal, ahol a plébános atya mesélt a templomról és az ottani közösségi életről.

A gyönyörűen karbantartott templomkertet mindenkinek érdemes egyszer megnézni.

Ezt követően indult a társaság a Duna-Tisza csatorna melletti kápolnához, ahol ünnepi vecsernyére került sor.

A nap zárásaként ismét csónakba szálltak a zarándokok, és a Duna-Tisza csatornán keresztül tértek vissza Szigetszentmiklósra.