PATRIARCHÁTUS

Antiochiai Szent Varlaam (Barlaam), vértanú

Ünnepe: November 19.
Szentünk a szíriai Antiochiában született. Idősebb korában fogták el keresztény hite miatt Dioklécián császár alatt. Mivel nem akart a bálványoknak áldozatot bemutatni, először megkínozták. Aztán pogány templomba vitték, kezébe égő szenet helyeztek tömjénnel, hogy el nem viselve a forró szén kínját, önkéntelenül mutasson be áldozatot a bálványoknak. Varlaam addig tartotta erősen kezeiben a szenet, amíg ujjai el nem égtek. Ilyen bátor hitvallás után ölték meg kínzói 303-ban. Nagy szent Vazul és Aranyszájú szent János dicsőítő beszédet mondctak a szent vértanúról.