PATRIARCHÁTUS

Szent Azész (Áza) és 152 társa iszauriai vértanúk (III. sz.).

Ünnepe: November 19.
Szent Ázész Izauriában volt katona Dioklécián császár idején. Egy idő után kivált a hadseregből és elment a pusztába, hogy a mennyei Királynak szolgáljon. Sok csodajelet és gyógyítást tett, közben hirdette az embereknek az evangéliumot Buzgósága miatt Akvilin helytartó elé vitték kihallgatásra. Az érte menő és őt kísérő katonákat útközben tanította a keresztény igazságokra. Azok mindnyájan hittek Krisztusban és kívánták a keresztséget. Ázész imádságára forrás fakadt, és mindnyájan megkeresztelkedtek. A helytartó előtt a katonák is keresztényeknek vallották magukat. Ázészt megkínozták, de sértetlen maradt. Ezt látva a hely tartó felesége és lánya, hittek Krisztusban. A haragvó helytartó lefejeztette őket, aztán a 152 katonát is. Ázésznak újabb kínzások után fejét vétette. Ez a III. század elején történt.