PATRIARCHÁTUS

Egyszerű Szent Pál atya

Ünnepe: Október 4.
Földműves volt egy helységben. Tudatlan volt, de nagyon egyszerű és jóságos lelkű. Házasságot kötött egy szép tekintetű, de ostoba lelkű és viselkedésű asszonnyal. Egy alkalommal a mezőről hazatérve, feleségét házasságtörésen kapta. Azonnal elhagyta őt és remete Szent Antalhoz ment, hogy nála szerzetes legyen. Szent Antal először visszautasította: egy 60 éves ember már nem alkalmas a szerzetesi nehéz életre. Látva azonban Pál állhatatosságát, megengedte neki, hogy tőle távolabb remete életet éljen. A remete minden idejét nehéz testi munkával, böjtben és imádságban töltötte. Kitűnt jóságával és egyszerű szívével. Isten ezért életében a csodatevés és jövőbe látás adományával tüntette ki. Hosszú élet után 340 körül halt meg.