PATRIARCHÁTUS

Kapetoliszi Péter vértanú

Ünnepe: Október 4.
Szentünk Kapetoliában született és nevelkedett. Ez a Jeruzsálemből Damaszkuszba vivő úton volt. Házasságából három gyermeke született. Bölcsségével tűnt ki, és sokakat elvezetett az igazság útjára. Később felvette a szerzetesi rendet és akarata ellenére pappá szentelték. Mint keresztény igehirdetőt megfogták és Damaszkuszba vitték megkínzásra. Sok kínzás után keresztre feszítették, végül lefejezték és testét elégették. Vértanúsága a III. vagy a IV. század elején volt.