PATRIARCHÁTUS

Szent Akákiosz melitene-i püspök

Ünnepe: Április 17.
Akákiosz az örményországi Melitiné városából származott. Isten­félő szülei sok imádság által nyerték el Istentől gyermeküket. Már gyer­mekkorától átadták nevelésre a város püspökének Otriosznak, akitől magas keresztény nevelést kapott. Otriosz halála után az emberek egyhangúlag választották meg püspöküknek. Szent Akákiosz sokat fáradozott, hogy megszün­tesse Nesztoriosz tévtanítását, és részt vett a III. egyetemes zsinaton. Életében békeszerető ember volt és különösen irgalmasságával tűnt ki. házából kis kórházat csinált, és maga gondoskodott a betegekről. Isten a csodatevés ajándékával tüntette ki. Hosszú időn át bölcsen kormányozva egyházát, 435 körül hunyt el békében.