PATRIARCHÁTUS

Szent Simeon (Bar Sabbae) perzsiai katholikosz és társai, vértanúk

Ünnepe: Április 17.
Simeon a perzsiai Szeleukia-Kteszifon püspöke volt. II. Szápor perzsa király üldözést támasztott a keresztények ellen 34-44 között. Elfogták és a király elé vezették két pappal együtt Simeon püspö­köt is. A király arra akarta rábeszélni, hogy imádja a Napot. Simeon sem hízelgésekkel, sem fenyegetésekkel nem volt erre hajlandó, ezért börtönbe vetették. Az útón Simeon találkozott egy hitehagyott keresz­ténnyel Usztazánnal, akinek szemrehányást tett hitehagyása miatt. Erre megbánta bűnét és bánatot tartott, elítélte hitehagyását, ezért fejvesz­tésre ítélték. Simeont a király másodszor is kihallgatta, és látván áll­hatatosságát a hitben, megparancsolta, hogy minden keresztény vezessenek ki a börtönből és öljenek meg. Száz keresztényt végeztek ki ekkor karddal Az utolsó Simeon püspök volt. Velük együtt végezték ki még Fuzik felvi­gyázót és leányát Aszkitreát, és Ázat királyi hivatalnokot. Mindezek 344-ben történtek.