PATRIARCHÁTUS

Szent Charitina (Karitina) amiszoszi vértanúnő

Ünnepe: Október 5.
Dioklecián császár uralkodása idején élt Pontuszban egy gazdag, nemes ember: Klaudiusz. Egy alkalommal meglátott egy Karitina nevű kislányt, aki elvesztette szüleit. Megsajnálta, magához fogadta, megszerette és úgy nevelte mint sajátját. Charitina, felnőve nemcsak szép lett. Sok erénnyel ékes szűz lett belőle. Keresztény módon nevelkedve, elhatározta, hogy Krisztus jegyeseként fog élni.
Abban az időben az istentelen Dioklécián császár erős üldözést támasztott a keresztények ellen. Charitinát is feljelentették, hogy keresztény és sok pogányt térít Krisztus hitére. Domicián városparancsnok magához hivatta, hogy hittagadásra bírja. Megkínoztatta, de a vértanúnő mindig érezte Isten segítségét kínjai között. Végül arra ítélték, hogy fojtsák a tengerbe. A tengernél nehéz követ kötöttek nyakára és a vízbe dobták. A kő azonnal levált róla, Karitina pedig a víz színén a hóhérok felé jött A parancsnok ezután tisztességtelen emberek vágyainak adta oda Charitinát, de senki nem tudott hozzáférni. Hirtelen visszaadta tiszta lelkét Istennek. A parancsnok újra azt ítélte, hogy a holttestet dobják a tengerbe. Három nap múlva a víz kivetette az érintetlen testet. Klaudius, aki úgy tisztelte Charitinát mint saját leányát, tisztességgel eltemette a sokat szenvedett testet a pontuszi Amasiában, 304 körül.