PATRIARCHÁTUS

Szent Eleuthér vértanú

Ünnepe: Augusztus 4.
Szentünk Bizáncban, született és Makszimián császár udva­rában hálószobájának felügyelője volt. A pogányságból Krisztus hitére térve házában keresztény templomot épített. Szolgáinak egyike elárulta hogy keresztény. A császár arra kényszerítette, hogy mutasson be áldoza­tot a bálványoknak. Amikor ezt megtagadta, a császár lefejeztette.